Vluchtelingen

vluchtelingen

Als mensen mijn agenda zouden inzien, en de telkens wisselende thema’s die daarin staan, zou het vermoeden kunnen opkomen dat dit niet de agenda van één persoon is, maar van een team. Diversiteit is overigens teamwork, maar daar heb ik het nu niet over. De afgelopen maanden duikt het thema ‘vluchtelingen’ in toenemende mate in mijn agenda op. Voor het hoger onderwijs ligt er op dit moment de uitdaging hoe om te gaan met de verwachte toename van – vaak hoogopgeleide – vluchtelingen uit Syrië. We hebben aan de VU een uitstekend lopend programma dat als schakeljaar dient: VASVU, het Voorbereidend jaar anderstalige studenten. Zij hebben veel expertise in huis over wat er allemaal nodig is om mensen uit een andere cultuur zo effectief mogelijk te laten integreren in het Nederlands hoger onderwijs. Onze Islamitische Studentenvereniging heeft nagedacht hoe ze hun verbondenheid met de Syriërs in de Nederlandse opvangcentra kunnen tonen. Ze hebben bedacht om tijdens het Offerfeest studenten van de VU te vragen om hun goede wensen op een kaartje te zetten, ze zullen vervolgens deze kaartjes persoonlijk gaan afleveren bij een Asielzoekerscentrum en de vluchtelingen (in hun eigen taal) een warm hart onder de riem steken. Ik begrijp dat de VU ook al contact heeft opgenomen met overheid met het aanbod om de capaciteit van ons VASVU programma de komende jaren uit te breiden. Er komen met de komst van zoveel vluchtelingen in het hoger onderwijs ook nieuwe uitdagingen op ons af, bijv. hoe laten we de traumatische ervaringen die veel van hen hebben gehad meewegen in het bindend studieadvies dat studenten krijgen wanneer hun prestaties achterblijven bij de verwachtingen. Onze Universitaire Studentenraad heeft in dit verband het initiatief genomen om een buddyproject te lanceren voor Syrische vluchtelingen(studenten). Ik begrijp dat er inmiddels meer dan honderd buddies zijn getraind. Tenslotte is er het punt van de docentvaardigheden: zijn onze studenten voldoende geëquipeerd om om te gaan met studenten met een achtergrond en geschiedenis die heel verschillend is van onze traditionele studenten?

Reageren op deze blogpost? Dat kan hieronder. In sommige gevallen duurt het even voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s