Radicalisering en diversiteit (1)

radicalisering1

Radicalisering en jihadisme zijn de afgelopen jaren in toenemende mate aandachtspunten geworden voor het Hoger Onderwijs. De ontwikkelingen in de Arabische Wereld en het Midden-Oosten hebben een directe weerslag op maatschappelijk en politieke ontwikkelingen in onze eigen omgeving. Ook de recente aanslagen in Parijs en Brussel verhogen de urgentie. Instellingen voor Hoger Onderwijs hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met radicaliserende studenten en een beperkt aantal instellingen ook met Syriëgangers. Hogescholen en universiteiten zijn door het Ministerie van OCW benaderd om in het kader van hun eigen integrale veiligheidsbeleid aandacht te besteden aan, en actief beleid te ontwikkelen op thema’s als radicalisering en polarisering. Aan de VU ben ik vanuit mijn functie coördinator diversiteit al vele jaren verbonden aan de commissie Integrale Veiligheid. Een universiteit die diversiteit koestert moet dat perspectief meewegen bij de wijze waarop we met veiligheid omgaan, dat is daarbij het uitgangspunt. In een aantal posts zal ik iets vertellen over hoe diversiteit en radicalisering zich tot elkaar verhouden. Dit is de eerste. Aandacht voor deze thematiek is van belang omdat we als VU een vrij unieke positie innemen in het hoger onderwijs. Bij de meeste universiteiten is veiligheidsbeleid compleet losgekoppeld van diversiteit. Het perspectief is dan enkel ‘risicovermijding’, het accent ligt op ‘security’. Voor diversiteit is veiligheid een cruciale voorwaarde om optimaal tot bloei te komen. De universiteit als een ‘safe place’, als een veilige plek is een startpunt van een positieve benadering van diversiteit. In de discussie over radicalisering spelen verschillende zaken een belangrijke rol, het begint al met de definitie, daarover bestaat veel onduidelijkheid. In mijn volgende post zal ik daarom eerst uitvoerig ingaan op wat radicalisering nu precies is, en welke definitie door de overheid en de onderwijsinstellingen wordt gehanteerd.

Reageren op deze blogpost? Dat kan hieronder. In sommige gevallen duurt het even voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s