Indrukwekkende ervaringen in Zuid-Afrika

Weer een stukje niet zo oude geschiedenis. Begin februari was er weer het jaarlijkse onderzoekscolloquium van onze samenwerking met UCLA en University of the Free State (Zuid-Afrika). Dat voltrok zich dit keer in Bloemfontein. Ik zal in een volgend bericht wat nader ingaan op het programma en de ontmoetingen tijdens het colloquium. In dit bericht wil ik stilstaan bij een kort bezoek dat ik samen met een aantal VU-collega’s en UCLA-collega’s heb gebracht aan een tweetal Zuid-Afrikaanse universiteiten, voorafgaande aan het colloquium.  Lees verder Indrukwekkende ervaringen in Zuid-Afrika

Diversiteit op de Infomarkt van de Introductiedagen

Voor mij was het eigenlijk de eerste keer op met een stand aanwezig te zijn op Informatiemarkt van de VU-Introductiedagen op 23 augustus j.l.. Samen met Suzan el Safti zat ik voor VU Pride, het diversiteitsprogramma en ons Community Service Learning project (waar ik eerder ook al het een en ander over heb gemeld in de blog). De stand naast ons werd bemensd door leden van de studentenvereniging ASVGay, de Amsterdamse zustervereniging van VU Pride. Het was een zonnige middag en er was veel levendigheid. Heel veel aanloop heeft onze stand niet gehad. Dat had denk ik verschillende redenen. Lees verder Diversiteit op de Infomarkt van de Introductiedagen

Draad weer oppakken: VU Pride

Het is al weer langer dan een jaar geleden dat ik mijn laatste berichtje op de blog heb neergezet. Er kunnen in de regel verschillende redenen zijn voor zo’n lange tussenpoos: oftewel er valt niets te melden omdat er zo weinig gebeurt, oftewel er gebeurt zoveel dat je de tijd en discipline niet meer hebt voor nieuwe berichten. Gelukkig is bij deze blog het tweede aan de hand. Ik pak de draad weer op met een heel leuk bericht: Lees verder Draad weer oppakken: VU Pride

Israël en de Palestijnse gebieden en het diversiteitsprogramma (3)

israel3

Een bekend spreekwoord is dat als je een week in Israël en Palestina vertoeft je er een boek over kan schrijven, na een maand kun je er enkel nog een artikel over uit de pen krijgen, en na een jaar kun je er helemaal niks meer over schrijven. In mijn 58 jarig bestaan heb ik me vaker met thema’s bezig gehouden waarvan je het gevoel hebt dat hoe langer je je ermee bezighoudt het complexer wordt, en dat je het idee hebt dat je steeds minder weet. Het Israëlisch-Palestijns conflict is voor mij daar toch wel het meest pregnante voorbeeld van. Ik heb in mijn vorige post iets verteld over de valse start van de eerste reis. Hoewel al vijf jaar geleden en inmiddels nog vijf keer de regio bezocht: veel momenten staan nog steeds scherp in mijn geheugen gegrift. De dramatische en emotionele ervaring van het oude centrum van Hebron bij voorbeeld, het bizarre uitzicht vanaf het dak van Bethlehem universiteit met zicht op de gevolgen van de muur, maar ook onze reisgenoot Omar die met een keppeltje op zijn hoofd binnen een aantal dagen mede dankzij zijn talenknobbel compleet geïntegreerd leek te raken in de verwarde realiteit aldaar en door veel mensen met verbijstering werd nagekeken. Lees verder Israël en de Palestijnse gebieden en het diversiteitsprogramma (3)

Radicalisering en diversiteit (2)

radicalisering2

Er zullen weinig begrippen zijn die zo door beelden en associaties worden bepaald als radicalisering. Dat maakt het meteen een problematische term, omdat het gebruik alleen al vaak stigmatiserend werkt. Het beeld dat veel mensen hebben van radicalisering wordt beïnvloed door de gebeurtenissen in Syrië, het optreden van IS, de bomaanslagen in Parijs en Brussel. De AIVD definitie heeft te maken met gedrag en ideologie die steeds meer verwijderd raken van de democratische rechtsorde. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten activisme en vier soorten extremisme: links, rechts, dieren en islamitisch. In de officiële definitie is het kenmerkende van extremisme en jihadisme dat het gepaard gaat met het gebruik van onwettige middelen en geweld. Lees verder Radicalisering en diversiteit (2)

Radicalisering en diversiteit (1)

radicalisering1

Radicalisering en jihadisme zijn de afgelopen jaren in toenemende mate aandachtspunten geworden voor het Hoger Onderwijs. De ontwikkelingen in de Arabische Wereld en het Midden-Oosten hebben een directe weerslag op maatschappelijk en politieke ontwikkelingen in onze eigen omgeving. Ook de recente aanslagen in Parijs en Brussel verhogen de urgentie. Lees verder Radicalisering en diversiteit (1)

All-gender toilet en diversiteit

allgender2

Diversiteit is meer dan culturele diversiteit, dat heb ik al meerdere keren in mijn posts benadrukt. Met een beperkte capaciteit binnen het diversiteitsprogramma is het niet altijd even makkelijk om voldoende tijd en energie te steken in alle aspecten van diversiteit. Zo is er bijvoorbeeld de grote groep studenten met een beperking, die op veel gebieden extra ondersteuning nodig hebben. Door alle bezuinigingen op de ondersteuning is er zorg of er wel nog voldoende medewerkers overblijven die zich actief voor deze groep studenten kunnen inzetten. En genderdiversiteit is natuurlijk breder dan enkel man en vrouw. We hebben ook transgenders in onze studentenpopulatie. En de studententijd is bij uitstek ook de periode in het leven van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen om zich te ‘outen’. De vraag is dan weer of de universiteit voldoende inclusief is, voldoende ‘safe place’ om zo’n coming out mogelijk te maken. Er is soms angst dat we binnen de VU te maken zouden krijgen met conflicterende diversiteiten: Lees verder All-gender toilet en diversiteit