Going international

IMG_2213

VUA  goes international in diversity was already realized in 2007, with our ‘first contact’ with UCLA. By the way, did you know that Star Trek’s Captain Jean Luc Picard started his career during an audience at UCLA, and later became Chancellor at the University of Huddersfield UK?

Since 2008, one year later, a warm and productive collaboration was set up with staff and management of the Academic Advancement Program of UCLA (AAP). Many of them I would like to call friends at the moment: Charles, Santi, Abel, Alfred to name a few. And the new generation, for example Fatiha and the exchange students from our four years first generation student exchange program! Lees verder Going international

Kennismaking met UCLA

Students May 21

Mijn eerste bezoek aan UCLA, voorjaar 2007, was als een roes. Je raakt onder de indruk van het enthousiasme, de positiviteit en natuurlijk het succes van het diversiteitsbeleid. Bij UCLA scoren de studenten die worden aangeduid als ‘privileged’ en de studenten met een minority-background bijna even hoog op studiesucces. Daarvoor is wel een indrukwekkend apparaat opgetuigd: het Academic Advancement Program (AAP), het diversiteitsprogramma van UCLA dat de hele ‘keten’ bedient. Lees verder Kennismaking met UCLA

Beleid en incidenten

Advulvas

In september 2014 werd een nieuwe fase in het diversiteitsbeleid ingeluid met de benoeming van Karen van Oudenhoven- van der Zee tot Chief Diversity Officer van de VU. Daarmee werd het bestuurlijk draagvlak van het beleid aanzienlijk vergroot. En er werden andere, nieuwe accenten gelegd. Organisatiecultuur, HR-beleid, diversiteitssensitief onderwijs, en met name ook arbeidsmarkt integratie werden belangrijke aandachtspunten. Diversiteit beweegt zich altijd in een spanningsveld van uitdagingen en kansen, Lees verder Beleid en incidenten

Pionieren vanaf 2006

vudiversiteit2008

De start van het Diversiteitsbeleid van de VU kan worden gedateerd in 2006. Dat was het jaar dat er aan de VU een Regiegroep Diversiteit werd ingesteld, en een Coördinator Diversiteit werd benoemd. De VU bevond zich toen nog in een pioniersfase. In Nederland was er al ECHO, het expertisecentrum diversiteit hoger onderwijs, en een paar hogescholen en universiteiten hadden al de eerste schreden gezet op weg naar een diversiteitsbeleid. Voor de VU was gerichte aandacht voor diversiteit nieuw! Lees verder Pionieren vanaf 2006