Vluchtelingen

vluchtelingen

Als mensen mijn agenda zouden inzien, en de telkens wisselende thema’s die daarin staan, zou het vermoeden kunnen opkomen dat dit niet de agenda van één persoon is, maar van een team. Diversiteit is overigens teamwork, maar daar heb ik het nu niet over. De afgelopen maanden duikt het thema ‘vluchtelingen’ in toenemende mate in mijn agenda op. Voor het hoger onderwijs ligt er op dit moment de uitdaging hoe om te gaan met de verwachte toename van – vaak hoogopgeleide – vluchtelingen uit Syrië. We hebben aan de VU een uitstekend lopend programma dat als schakeljaar dient: VASVU, het Voorbereidend jaar anderstalige studenten. Zij hebben veel expertise in huis over wat er allemaal nodig is om mensen uit een andere cultuur zo effectief mogelijk te laten integreren in het Nederlands hoger onderwijs. Lees verder Vluchtelingen